Wiadomości

ZUS i PIP na tropie nielegalnych pracowników

16.11.2010
Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowa Inspekcja Pracy podpisali porozumienie, którego celem jest wspólne przeciwdziałanie nielegalnemu zatrudnianiu oraz eliminowanie zagrożeń w miejscu pracy. Dzięki wzajemnej wymianie informacji łatwiejsza będzie identyfikacja nieprawidłowości stwierdzonych u pracodawcy, a docelowo – walka z nimi. Poprzednie porozumienie między podmiotami zostało zawarte w 2003 roku.
Źródło: zus.pl