Wiadomości

Znajomości mają największy wpływ na karierę młodych

03.11.2014
Jak wynika z raportu CBOS, blisko 60% badanych uważa, że brak pracy jest główną barierą zmniejszającą szanse na odniesienie sukcesu przez młodych. Respondenci jako przyczyny ograniczonych szans młodych wskazali również złe warunki pracy (12%), w tym: niskie płace, niestabilność zatrudnienia oraz konieczność podejmowania pracy poniżej kwalifikacji. Z kolei dla 90% badanych, duży lub bardzo duży wpływ na karierę młodych osób mają znajomości. Niemniej ważne okazały się takie czynniki jak: dobrze wykonywana praca (85%) oraz kwalifikacje zawodowe (84%).
Źródło: CBOS