Wiadomości

Zmiany w Karcie Nauczyciela

25.11.2008
Z początkiem roku szkolnego 2009/2010 wzrosną wynagrodzenia nauczycieli-stażystów. Będą one wynosić 100% kwoty bazowej dla nauczycieli, a nie tak jak dotychczas - co najmniej 82% tej kwoty. Nowelizacja ustawy objęła także harmonogramy pedagogów. Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów będą musieli prowadzić jedną godzinę zajęć dodatkowych w tygodniu, np. z uczniami osiągającymi słabsze wyniki w nauce. W kolejnych latach wymiar lekcji dodatkowych wzrośnie do dwóch godzin tygodniowo.
Źródło: wp.pl