Wiadomości

Zmiany w dietach za delegacje służbowe

04.02.2013
Pracowników państwowej oraz samorządowej jednostki sfery budżetowej czekają zmiany w wysokościach diet za delegacje służbowe. Od 1 marca 2013 roku dieta za dobę podróży służbowej wyniesie 30 PLN (do tej pory było to 23 PLN). Ryczałt za pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejskiej wyniesie 6 PLN (20% diety), a ryczałt za nocleg - 45 PLN (150% diety).
Źródło: MPiPS