Wiadomości

Zmiany w czasie trwania okresu próbnego?

05.04.2022
17 marca 2022 r. zakończyły się publiczne konsultacje projektu nowelizacji Kodeksu pracy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaproponowało zmianę art. 25 Kodeksu pracy, zgodnie z którą możliwe byłyby różne okresy trwania umowy na okres próbny, zazwyczaj nieprzekraczające 3 miesięcy. Po uzgodnieniu przez strony, okres próbny mógłby być przedłużony o czas trwania urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Zaproponowano również, aby umowę na okres próbny zawierać na okres nieprzekraczający 1 miesiąca w przypadku umów o pracę zawieranych na okres krótszy niż 6 miesięcy oraz nieprzekraczający 2 miesięcy w przypadku umów o pracę zawieranych na co najmniej 6 i krócej niż 12 miesięcy. Podczas publicznych konsultacji Pracodawcy RP postulowali jednak przedłużenie okresu próbnego do 6, a nawet 9 miesięcy, gdy ma to uzasadnienie w rodzaju zatrudnienia, np. na stanowisku kierowniczym lub zarządczym.
Źródło: https://www.bankier.pl/