Wiadomości

Zmiana w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców

13.01.2014
Z dniem 01.01.2014 roku obowiązywać zaczęła zmiana w warunkach wydawania zezwoleń na pracę na podstawie procedury uproszczonej. Nowelizacja dotyczy obywateli Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji oraz Ukrainy. Wprowadzono m.in. wymóg pracy na tym samym stanowisku przez co najmniej 3 miesiące oraz konieczność zawarcia pisemnej umowy z cudzoziemcem. Również z tą samą datą weszła w życie regulacja pozwalająca obywatelom Republiki Armenii na zatrudnienie bez zezwolenia na okres 6 miesięcy (wcześniej z takiej możliwości mogli już korzystać obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji i Ukrainy). Ponadto obywatele Armenii zostali, w ograniczonym zakresie, objęci uproszczoną procedurą wydawania zezwoleń na pracę.
Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej