Wiadomości

Złe wyniki SSE

22.04.2009
W I kwartale 2009 roku wyraźnie zmniejszyła się liczba i wartość inwestycji w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. W okresie styczeń-marzec 2009 polskie SSE wydały jedynie 20 zezwoleń na nowe przedsięwzięcia. Rok wcześniej było ich dwa razy więcej. W ujęciu rok do roku wartość nakładów skurczyła się ponad sześć razy – z 3,2 mld PLN do 521 mln PLN. Według zarządów SSE pogarszająca się sytuacja wynika z większej ostrożności inwestorów. Spowolnienie gospodarcze powoduje, że zwlekają oni z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych bądź wycofują się z wcześniejszych planów.
Źródło: rp.pl