Wiadomości

Zła sytuacja na ukraińskim rynku pracy

21.02.2018
Wiceprezydent banku centralnego - Dmytro Sologub podkreśla, iż głównym problemem Ukrainy jest migracja zarobkowa. Odpływ pracowników wpływa na wzrost płac, podniesienie się stóp procentowych jak i spadek popytu na kredyty. Ukraińskie statystyki wskazują, że od 2015 roku siła robocza skurczyła się o 7% na skutek migracji. Co więcej ONZ prognozuje zmniejszenie się populacji Ukrainy z 44,2 do 36,4 mln do 2050 roku.
Źródło: https://www.bloomberg.com