Wiadomości

Zbyt wysoko wykwalifikowani pracownicy

04.04.2014
Z najnowszego raportu sprawdzającego umiejętności Polaków - Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) wynika, że aż co trzecia osoba pracująca w Polsce (31%) uznaje, że posiada zbyt wysokie wykształcenie w odniesieniu do wykonywanej pracy. Ok. 16% zatrudnionych ocenia, że do wykonywanej pracy niezbędne są wyższe kwalifikacje. Najwięcej osób, które uważają się za zbyt wysoko wykwalifikowanych w odniesieniu do wykonywanej pracy to osoby z tytułem licencjata, absolwenci techników i szkół policealnych oraz osoby po 35. roku życia.
Źródło: Instytut Badań Edukacyjnych