Wiadomości

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu: 5489,5 tys.

27.08.2013
Zgodnie z opublikowaną przez GUS informacją o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju za lipiec 2013 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2013 r. wyniosło 5 489,5 tys. – tyle samo, co miesiąc wcześniej. Jest to o 0,7% mniej niż w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. W dalszym ciągu zmniejsza się zatrudnienie w budownictwie (spadek o 8,3% w odniesieniu do czerwca b.r.), przy czym nieco wolniej niż w poprzednich miesiącach.
Źródło: GUS