Wiadomości

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: bez zmian w stosunku do października 2013 roku

20.12.2013
Jak podaje portal informacyjny GUS, w listopadzie 2013 roku przeciętne zatrudnienie w podmiotach działających w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5501 tys. osób. Liczba ta, w porównaniu ze stanem z października 2013, nie uległa zmianie. Z kolei w zestawieniu z analogicznym okresem 2012 roku zaobserwowano wzrost o 0,1%.
Źródło: GUS