Wiadomości

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw: 5 531 tys.

30.07.2012
W czerwcu 2012 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 5 531 tys. osób. Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto osiągnęło w tym sektorze 3754,48 PLN. W porównaniu z czerwcem 2011 roku zatrudnienie wzrosło o 0,1%. Z kolei zarobki zwiększyły się o 4,3%.
Źródło: GUS