Wiadomości

Zatrudnienie w I kwartale 2012 roku

03.07.2012
W I kwartale 2012 roku przeciętne zatrudnienie wyniosło 8 266 tys. osób. W porównaniu z IV kwartałem 2011 roku spadło o 1,2%. Stopa bezrobocia w I kwartale tego roku osiągnęła 13,3%.
Źródło: GUS