Wiadomości

Zatrudnienie i wynagrodzenia w górę

30.06.2011
W I kwartale 2011 roku przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej sięgnęło 8 250,2 tys. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba ta wzrosła o 2,8%. Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło z kolei 3 466,33 PLN. W porównaniu do I kwartału 2010 roku zanotowano wzrost rzędu 4,5%.
Źródło: GUS