Wiadomości

Zatrudnienie i płace we wrześniu 2012 roku

17.10.2012
GUS podał wstępne dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach we wrześniu 2012 roku. W tym okresie, w sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było 5 514,1 tys. osób, czyli tyle samo co w analogicznym okresie roku 2011. W ujęciu miesięcznym zatrudnienie spadło o 0,1%. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło we wrześniu 3 640,84 PLN i było o 1,2% niższe od przeciętnego wynagrodzenia w sierpniu. W ujęciu rocznym wynagrodzenia wzrosły o 1,6%.
Źródło: GUS