Wiadomości

Zatrudnienie bezrobotnych po 50. roku życia opłaca się

04.08.2014
Zatrudnienie bezrobotnych po 50. roku życia opłaca się. Pracodawcy, którzy zatrudnią skierowanych przez Urząd Pracy bezrobotnych mogą starać się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Wsparcie dotyczy przyjmowania do pracy osób po 50. roku życia. Takie świadczenie starosta może przyznać w kwocie nie wyższej niż połowa minimalnego wynagrodzenia za miesiąc pracy. Jeśli dofinansowanie przysługiwało przez pół roku, pracodawca nie może zwolnić takiej osoby przez kolejne 12 miesięcy (w sumie zatrudniać musi ją przez 18 miesięcy). W przypadku dofinansowania rocznego – łącznie zatrudnienie musi trwać trzy lata.
Źródło: INFOR