Wiadomości

Zasoby ludzkie jako główne źródło konkurencyjności przedsiębiorstw

02.06.2014
Podczas konferencji prezentującej wyniki IV edycji badań Bilans Kapitału Ludzkiego, minister gospodarki Janusz Piechociński powiedział, iż tylko gospodarka oparta na pracy ludzi wysoko wykwalifikowanych ma szansę na rozwój i konkurencyjność. Zdaniem szefa Ministerstwa Gospodarki niezbędna jest współpraca pomiędzy przedsiębiorcami oraz instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi. Wicepremier zapowiedział podejmowanie działań w tym obszarze. Podkreśli także, iż jednym z priorytetów rządu jest stworzenie efektywnego systemu kształcenia zarówno w zakresie bieżących jak i przyszłych potrzeb rynku.
Źródło: Ministerstwo Gospodarki