Wiadomości

Zasiłek macierzyński dla wszystkich

02.04.2015
Rada Ministrów podjęła decyzję, że osoby bezrobotne, studenci i rolnicy będą otrzymywali 1 000 PLN zasiłku miesięcznie przez rok, do momentu urodzeniu dziecka. Obecnie z urlopów rodzicielskich mogą korzystać jedynie osoby pracujące i opłacające składki. Od 2016 roku wsparcie finansowe będą również otrzymywać matki i ojcowie, którzy ze względy na swoją sytuację zawodową nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich.
Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów