Wiadomości

Z emigracji do centrum usług

15.04.2010
W Polsce rośnie liczba osób, którzy po powrocie z zagranicy decydują się na pracę w centrach SSC/BPO. Według badań Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) w 2009 roku nawet co piąty zatrudniony w usługach wspierających biznes był emigrantem. W związku z dynamicznym rozwojem sektora SSC/BPO w Polsce można spodziewać się, że w najbliższych latach odsetek takich pracowników będzie się powiększał.
Źródło: pb.pl