Wiadomości

Wzrost zatrudnienia w usługach biznesowych

11.09.2012
W 350 centrach usług biznesowych w Polsce zatrudnionych jest ok. 90 tysięcy pracowników. Zdaniem wiceprezesa ABSL można liczyć na utrzymanie wzrostu nowych miejsc pracy w tym sektorze na poziomie 12 tysięcy rocznie. Najbardziej poszukiwani do pracy w centrach biznesowych są absolwenci ekonomii, prawa i kierunków technicznych, dobrze znający języki obce.
Źródło: ekonomia24.pl