Wiadomości

Wzrost produkcji przemysłowej w UE-27

16.06.2011
W kwietniu 2011 roku produkcja przemysłowa w 27 krajach Unii Europejskiej wzrosła średnio o 4,7% - podał Eurostat. Spośród krajów, których danymi dysponował Eurostat, produkcja liczona rok do roku wzrosła w 11 krajach, a spadła w 5. Największe wzrosty odnotowały Estonia (31,8%) i Litwa (13,7%), zaś największe spadki - Grecja (-10,7%), Portugalia (-1,7%) i Hiszpania (-1,6%).
Źródło: Eurostat