Wiadomości

Wzrost płacy minimalnej w 2013 roku

11.06.2012
12 czerwca podjęta zostanie decyzja odnośnie wysokości płacy minimalnej w 2013 roku. Minister Pracy i Polityki Społecznej proponuje, aby kwota ta wyniosła 1 600 PLN. Podwyżka o 100 PLN wynika z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która uwzględnia prognozowaną inflację i wzrost PKB.
Źródło: gazetaprawna.pl