Wiadomości

Wzrost PKB w III kwartale 2009

01.12.2009
Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego, w III kwartale bieżącego roku Produktu Krajowego Brutto niewyrównany sezonowo – w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego – zwiększył się o 1,7 punktu procentowego. Na wzrost polskiej gospodarki wpłynęły przede wszystkim popyt zagraniczny oraz spożycie ogółem.
Źródło: GUS