Wiadomości

Wzrost odsetka kobiet na uczelniach technicznych

05.04.2016
Z aktualnych danych przygotowanych przez Fundację Edukacyjną Perspektywy wynika, że udział kobiet na uczelniach technicznych wzrasta sukcesywnie od kilku lat. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat odsetek ten wzrósł o 5,4 p.p. do poziomu 37% w roku akademickim 2014/2015.
Źródło: Fundacja Edukacyjna Perspektywy