Wiadomości

Wzrost liczby ludności w Polsce

29.01.2010
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2009 roku populacja Polski wyniosła 38 173 tys. W porównaniu do roku 2008 liczebność w kraju zwiększyła się o 37 tysięcy (0,1%). Wzrost zanotowano już drugi rok z rzędu, po wcześniejszych 11 latach spadku liczby Polaków. Dodatni przyrost naturalny w ostatnim okresie spowodowany był przede wszystkim przez rosnącą liczbę urodzeń oraz zrównoważenie bilansu emigracji i imigracji do Polski.
Źródło: GUS