Wiadomości

Wzrost kosztów pracy w Unii Europejskiej

18.09.2012
W drugim kwartale 2012 roku godzinowe koszty pracy w UE wzrosły o 1,8% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Największy wzrost odnotowano w Rumunii (7,1%). Najmniejsze wzrosty miały miejsce w Irlandii (0,4%), Hiszpanii i Holandii (0,5%). W Polsce godzinowe koszty pracy wzrosły o 3,9% w porównaniu do drugiego kwartału 2011 roku.
Źródło: EUROSTAT