Wiadomości

Wzrost kosztów pracy

18.06.2024
Z danych Eurostatu wynika, że nominalne godzinowe koszty pracy w Polsce w I kwartale wzrosły o 14,1% w ujęciu rok do roku. W strefie euro wzrost ten wyniósł 5,1%, natomiast w Unii Europejskiej 5,5%.
Źródło: https://www.bankier.pl