Wiadomości

Wzrost cen w Europie

19.04.2011
W marcu 2011 roku na inflacja na terenie Unii Europejskiej kształtowała się na poziomie 3,1% w ujęciu rok do roku. Spośród krajów Wspólnoty najniższą wartość wskaźnika zanotowano w Irlandii (1,2%), Szwecji (1,4%) oraz Czechach (1,9%). Ceny najszybciej rosły natomiast w Rumunii (8%), Estonii (5,1%) oraz Bułgarii i na Węgrzech (po 4,6%).
Źródło: Eurostat