Wiadomości

Wzrost bezrobocia w państwach OECD

13.05.2009
W marcu 2009 roku stopa bezrobocia dla krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wyniosła 7,6%. W porównaniu z poprzednim miesiącem wskaźnik osób pozostających bez pracy był wyższy o 0,3%, a w ujęciu rocznym - zwiększył się o 2 punkty procentowe. W marcu 2009 roku stopa bezrobocia wzrosła niemal we wszystkich 30 państwach należących do organizacji. Najwyższe bezrobocie zanotowano w Hiszpanii (17,4%), Irlandii (10,6%) oraz na Słowacji (10,5%). Jedynym krajem, w którym wskaźnik pozostał na niezmienionym poziomie była Austria (4,5%).
Źródło: OECD