Wiadomości

Wzrost bezrobocia w grudniu 2012

08.01.2013
W końcu grudnia 2012 stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 13,3% i wzrosła o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego miesiąca – wynika z danych opublikowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Liczba bezrobotnych w Polsce wzrosła o 79,5 tys. osób (o 3,9%). Największy procentowy wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w województwach: świętokrzyskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i podkarpackim (odpowiednio o 5%, 4.9%, 4.6%, 4.5%). Jako główne powody wzrostu bezrobocia w grudniu 2012 MPiPS podało słabnące tempo wzrostu PKB, spadek liczby ofert pracy, którymi dysponowały urzędy, czy zakończenie umów na czas określony i brak ich przedłużenia przez pracodawców.
Źródło: MPiPS