Wiadomości

Wzrósł wskaźnik zatrudnienia dla osób 50+

25.07.2012
W IV kw. 2010 roku wskaźnik zatrudnienia wśród osób 50+ wyniósł 30,8% - wynika z najnowszego raportu GUS-u. Oznacza to wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 0,9 punktu procentowego. Największy udział pracujących w wieku 50+ w ogólnej liczbie ludności zanotowano w woj. podkarpackim (35,2%), a najniższy w woj. śląskim 25,5%.
Źródło: GUS