Wiadomości

Wzrasta liczba pracujących

02.05.2016
Z danych GUS za 2015 rok wynika, że liczba zatrudnionych wyniosła 8,7 mln na koniec ubiegłego roku. Oznacza to wzrost o 1,2% w porównaniu z 2014 rokiem. Co więcej, zwiększył się udział pracujących w sektorze prywatnym, z 65% do 65,3%.
Źródło: GUS