Wiadomości

Wzrasta efektywność urzędów pracy?

11.06.2013
Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 2012 roku efektywność zatrudnieniowa programów wsparcia bezrobotnych prowadzonych przez urzędy pracy wzrosła wyniosła 61%. W porównaniu do 2011 roku wskaźnik wzrósł o 5 punktów procentowych. Największą efektywnością zatrudnieniową (100%) charakteryzowało się przyznanie środków na dofinansowanie podejmowania własnej działalności gospodarczej oraz na refundacje pracodawcom kosztów doposażenia stanowiska.
Źródło: MPiPS