Wiadomości

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych od stycznia 2010 roku

23.12.2009
Osoby bezrobotne, które zarejestrują się w urzędzie pracy po 01.01.2010 roku, będą otrzymywać wyższą kwotę zasiłku niż ci bezrobotni, którzy udadzą się tam jeszcze w grudniu. Rejestracja dokonana przed końcem 2009 roku, to zasiłek w wysokości 575 PLN. Po Nowym Roku bezrobotni mogą liczyć na 717 PLN przez pierwsze trzy miesiące pobierania świadczenia, a przez kolejne – 563 PLN. Maksymalny okres otrzymywania zasiłku wynosi 6 miesięcy, jeśli bezrobotny mieszka na terenie powiatu, gdzie stopa bezrobocia nie przekracza 150% średniej dla kraju. Osobom mieszkającym w powiecie, w którym wskaźnik bezrobocia przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, zasiłek przysługuje przez 12 miesięcy.
Źródło: gazetaprawna.pl