Wiadomości

Wyraźna poprawa na rynku pracy

04.04.2016
Według najnowszego raportu przygotowanego przez Narodowy Bank Polski, tempo wzrostu zatrudnienia wyraźnie przyspieszyło. W rezultacie w IV kwartale 2015 roku, poziom zatrudnienia wyniósł 16,2 mln i był najwyższy od połowy lat 90. XX wieku. Jak wynika z analiz jest to efekt wzrostu liczby pracujących w oparciu o umowy na czas nieokreślony.
Źródło: NBP