Wiadomości

Wykształcenie, a rynek pracy

01.08.2017
GUS podał, iż w pierwszym kwartale 2017 r. liczba osób aktywnych zawodowo powyżej 15 roku życia wynosiła 17,2 mln (suma osób pracujących - 16,3 mln i bezrobotnych - 0,9 mln). W zestawieniu z pierwszym kwartałem 2016 r. grupa osób pracujących zwiększyła się o 269 000 osób natomiast zasób bezrobotnych zmniejszył się o 277 000. Zdecydowana większość - 70,2% pracujących posiadało wykształcenie co najmniej średnie, a wykształcenie wyższe - 34,5%.
Źródło: https://www.pb.pl/