Wiadomości

Wskaźnik zatrudnienia w III kwartale 2012: 50,7%

09.04.2013
Według najnowszych danych GUS z III kwartału 2012 roku, wskaźnik zatrudnienia Polaków wyniósł 50,7%. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zwiększył się o 0,1 punktu procentowego. Stopa bezrobocia BAEL ukształtowała się w III kw. 2012 na poziomie 9,9% i zwiększyła się w ujęciu rok do roku o 0,5 pp.
Źródło: GUS