Wiadomości

Wskaźnik zatrudnienia na poziomie 50%

29.08.2008
Według najnowszych danych GUS wskaźnik zatrudnienia w Polsce w II kwartale 2008 roku wyniósł 50%. W porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku, wartość wskaźnika wzrosła o niecałe dwa punkty procentowe. Największy udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym osiągnęły województwa mazowieckie, świętokrzyskie i łódzkie.
Źródło: GUS