Wiadomości

Wrzesień 2009: szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 11%

08.10.2009
Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, we wrześniu bieżącego roku stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 11,0%. W stosunku do sierpnia 2009 roku oznacza to wzrost o 0,2 punktu procentowego. Wyższe natężenie bezrobocia charakteryzuje niemal wszystkie regiony kraju. Wyjątki to województwo lubuskie oraz Lubelszczyzna i Opolszczyzna. W Lubuskiem stopa bezrobocia pozostała bez zmian, a w województwach lubelskim i opolskim odsetek osób zarejestrowanych w urzędach pracy jako bezrobotni zmniejszył się. Wrzesień przyniósł największy przyrost bezrobocia w województwie zachodniopomorskim.
Źródło: MPiPS