Wiadomości

Wpływ turystyki na polski rynek pracy

13.04.2017
Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) przedstawiło raport o turystyce. Polska w indeksie zestawienia odpowiadającym rynkowi pracy osiągnęła wynik 4,9 (maksymalny wynik to 7). Im wartość wskaźnika jest wyższa, tym łatwiej o wysoko wykwalifikowanych pracowników z tej branży w kraju. Dodatkowo w takim kraju można spodziewać się wysokiej jakości usług, bo praca w turystyce jest dobrze zarządzana. Badano także praktyki zwolnień i rekrutacji, pracę dla obcokrajowców, płace i produktywność i liczbę miejsc pracy dla kobiet. Co ciekawe, wskaźnik rynku pracy dla Hiszpanii, która wygrywa cały ranking w skali świata, jest na takim samym poziomie jak dla Polski.
Źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/