Wiadomości

Wpływ środowiska pracy na zaangażowanie pracowników

24.10.2012
Jak pokazują wyniki badania dotyczącego równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, środowisko pracy ma bezpośredni wpływ na zaangażowanie pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w Hiszpanii w 2012 roku na 710 pracownikach. W wyniku badania sklasyfikowano środowisko pracy w 4 kategorie: wzbogacającego, pozytywnego, trudnego i zanieczyszczającego. Pierwsze z nich polega na systematycznym tworzeniu warunków sprzyjających równowadze pomiędzy pracą a życiem rodzinnym. Okazuje się, że 93% pracowników, którzy określili swoje środowisko pracy, jako wzbogacające, jest oddanych swojej firmie. Z kolei wśród osób, które oceniły, że ich pracodawcy regularnie tworzą trudności na drodze równowagi między życiem prywatnym a osobistym (środowisko zanieczyszczające), jedynie 23% jest oddanych firmie.
Źródło: Eurofound