Wiadomości

Wielka Brytania: utrudnienia dla imigrantów spoza UE

02.07.2010
W lipcu bieżącego roku w Wielkiej Brytanii zaczną obowiązywać tymczasowe ograniczenia dotyczące liczby imigrantów spoza Unii Europejskiej. Limit, zgodnie z którym na Wyspy będzie mogło przybyć nieco ponad 24 tysiące osób z państw nienależących do Wspólnoty, ma obowiązywać do kwietnia 2011 roku. Później wprowadzony zostanie stały limit, ustalony w drodze konsultacji z kołami biznesu.
Źródło: money.pl