Wiadomości

Wielka Brytania również reformuje rynek pracy

05.05.2014
28 kwietnia 2014 roku wszedł w życie nowy program brytyjskiego rządu nastawiony na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych. Osoby bezrobotne, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie znalazły zatrudnienia w ramach dotychczas funkcjonującego programu wsparcia, będą musiały przystąpić do nowego programu, lub pogodzić się z redukcją zasiłków. Nowy program zakłada, że osoby przebywające na bezrobociu powyżej dwóch lat będą musiały zgłaszać się do urzędu pracy codziennie. Osobom tym będą proponowane prace społeczne, lub intensywne szkolenia. Ci którzy nie zgodzą się na proponowane formy aktywizacji stracą zasiłek - na cztery tygodnie przy pierwszej odmowie oraz na trzynaście tygodni za drugą odmową.
Źródło: BBC