Wiadomości

Wielka Brytania: niedobór podstawowych umiejętności wśród pracowników

11.12.2012
W lipcu 2012 roku Związek Przemysłu Brytyjskiego (CBI) oraz firma Pearson świadcząca usługi szkoleniowe opublikowały badanie dotyczące wykształcenia i umiejętności pracowników. Badanie zrealizowano wśród 542 brytyjskich firm zatrudniających łącznie 1,6 mln pracowników. Badanie ujawniło niedobory kompetencyjne u pracowników. Pracodawcy coraz częściej zauważają braki kompetencyjne wśród swoich pracowników w zakresie czytania, liczenia oraz technologii informacyjnych. Szczególnie wysoki stopień niezadowolenia pracodawcy okazali względem dorosłych pracowników (np. 66% pracodawców źle ocenia umiejętności IT w tej grupie pracowników) oraz osób, które zakończyły swoją edukację na szkole średniej lub college’u (13% niezadowolonych pracodawców). W zakresie podstawowych kompetencji stosunkowo małe niezadowolenie okazywali pracodawcy względem absolwentów studiów wyższych (6% niezadowolonych ze względu na umiejętności IT).
Źródło: Eurofound