Wiadomości

Wielka Brytania: Duże tempo wzrostu zatrudnienia, ale małe tempo wzrostu płac

21.07.2014
Według danych brytyjskiego urzędu statystycznego w okresie od marca do maja 2014 roku wskaźnik zatrudnienia w Wielkiej Brytanii dla grupy wiekowej 16-64 lata wyniósł 73,1%. Oznacza to wzrost o 1,7 p.p. w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku i 0,5 p.p. w stosunku do okresu od grudnia 2013 roku do lutego 2014 roku. Tak dobry wynik po raz ostatni zanotowano na brytyjskim rynku pracy w latach 2004-2005, a wcześniej dopiero w 1974 roku. Mniej optymistycznie prezentują się dane dotyczące wynagrodzeń. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia całkowitego w Wielkiej Brytanii w okresie od marca do maja 2014 roku był najniższy od 2009 roku. W porównaniu do analogicznego okresu 20013 roku wyniósł on 0,3%.
Źródło: Office for National Statistics