Wiadomości

Większe restrykcje za złe warunki pracy

05.08.2010
Państwowa Inspekcja Pracy planuje zaostrzyć sankcje za nieprzestrzeganie przepisów BHP. Wysiłki będą skoncentrowane m.in. na budownictwie – sektorze, który notuje jedną z najwyższych liczb wypadków przy pracy. Możliwe, że w przypadku wyraźnego naruszenia prawa osoby odpowiedzialne za nadzór nad warunkami pracy na budowach będą tracić uprawnienia budowlane. Przypadki nieprzestrzegania przepisów BHP będą także częściej trafiać na drogę sądową.
Źródło: gazetaprawna.pl