Wiadomości

Większa kontrola szkoleń ze środków UE

04.01.2011
Od 1 stycznia 2011 roku firmy korzystające z dofinansowania szkoleń ze środków unijnych podlegają bardziej restrykcyjnym przepisom. Z Nowym Rokiem zmianie uległy procedury przyznawania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Nowelizacja przepisów ma zapewnić bardziej racjonalne podejście do kwestii finansowania projektów. Większy nacisk zostanie położony na spójność działań szkoleniowych i ich widoczne efekty.
Źródło: gazetaprawna.pl