Wiadomości

Więcej pracowników na rynku

29.07.2009
Według raportu firmy KPMG i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych PKPP Lewiatan, spada odsetek firm deklarujących problem braku kandydatów do pracy. W opinii niemal 70% respondentów badania, pomiędzy jesienią 2008 roku a wiosną 2009 roku zwiększyła się dostępność pracowników na rynku. 27% ankietowanych odpowiedziało, że dostępność nie zmieniła się, a jedynie 4% deklarowało, że uległa pogorszeniu. Zmniejszył się równocześnie odsetek firm deklarujących problem braku kandydatów do pracy. Jesienią 2008 roku twierdziło tak 68% firm. Na wiosnę 2009 roku - 35%.
Źródło: PKPP Lewiatan