Wiadomości

Więcej pieniędzy na kierunki zamawiane

10.02.2009
W nadchodzącym roku akademickim na projekt Kierunki zamawiane Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczy około 200 mln PLN. Pilotaż programu w roku akademickim 2008/2009 kosztował 85 mln PLN. Projekt ma za zadanie zwiększyć liczbę studentów kierunków uznanych za strategiczne dla rozwoju polskiej gospodarki. Na liście kierunków zamawianych – oprócz znanych już z pilotażu studiów inżynieryjnych z zakresu informatyki, automatyki, biotechnologii, czy inżynierii środowiska - pojawić się mają także nowe specjalności, takie jak chemia stosowana, energetyka i fizyka informatyczna.
Źródło: polskatimes.pl