Wiadomości

Więcej osób w urzędach pracy

25.03.2009
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec lutego 2009 roku wyniosła 1 718,8 tysięcy. Stopa bezrobocia według definicji GUS osiągnęła poziom 10,9%. W porównaniu ze styczniem bieżącego roku w ewidencji urzędów pozostawało o 84,4 tysiące osób więcej. Wskaźnik osób pozostających bez pracy zwiększył się o 0,4 punktu procentowego. W skali miesiąca wzrost bezrobocia rejestrowanego zanotowano we wszystkich województwach. Najtrudniejsza sytuacja utrzymywała się w: warmińsko-mazurskim (18,9%), zachodniopomorskim (15,3%), świętokrzyskim (15,1%), kujawsko-pomorskim (15%) oraz lubelskim (14,7%). Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwach: wielkopolskim (7,7%), mazowieckim i śląskim (po 8,2%) oraz małopolskim (8,8%).
Źródło: GUS